Logo MEDIPOZ
Fundusze Europejskie
RTG
RTG

Pracownia RTG

Wyposażona w nowoczesne urządzenia do radiografii, umożliwia szybką i precyzyjną diagnostykę różnych schorzeń.

REJESTRACJA

W celu ustalenia nowego terminu, odwołania lub zmiany terminu wizyty prosimy o kontakt.

GODZINY PRACY REJESTRACJI

Poniedziałek-Piątek: 08:00-17:00
osobista

REJESTRACJA OSOBISTA

I piętro Rejestracja RTG gabinet nr 105

REJESTRACJA TELEFONICZNA

32 43 12 974, 32 43 31 475 (wew.7)

INFORMACJE DODATKOWE

PRACOWNIA RTG CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, W GODZINACH 08:00 – 18:00


Wykonujemy bezpłatne zdjęcia rtg na podstawie skierowań podmiotów medycznych mających podpisaną umową z naszym zakładem, a także zdjęcia odpłatne na podstawie pozostałych skierowań.  


PRZYDATNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Jeżeli w czasie wykonywania badania rentgenodiagnostycznego zachodzi konieczność podtrzymywania pacjenta, czynność tę wykonuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • nie jest w ciąży,
 • została wyposażona w fartuch i rękawice ochronne z gumy ołowiowej,
 • została poinstruowana o sposobie postępowania i poinformowana o ryzyku radiacyjnym.

Proszę pamiętać o konieczności powiadamiania rejestracji i operatora aparatu RTG o ciąży pacjentki!!!

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO:
 • W przeddzień badania:
  • Śniadanie: normalne
  • Obiad: lekkostrawny, np. rosół z makaronem lub zupa mleczna
  • Kolacja: około 18:00 bułka z masłem i herbatą
  • Dodatkowo: około 20:00 – 3 tabl. Alax
W dzień badania być na czczo. Na 2 h przed badaniem zażyć 3 tabletki węgla medycznego, nie pić kawy ani nic gazowanego. W obydwa dni proszę pić dużo wody niegazowanej.
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu Pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko. Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. 2021 poz.1941, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: „MEDIPOZ” Sp .z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 -go Maja 36 C wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg – diagnostyczny do zdjęć kostnych :
  • model aparatu rtg – CARTESIUS XL- E MT/PB01
  • numer fabryczny aparatu rtg – 048415001
  • rok produkcji aparatu 2010 r .
  • nazwa wytwórcy GILARDONI S. p. A.
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni :
  • Diagnostyka medyczna (ogólnodiagnostyczna )
  Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania :
 • ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY / Decyzja nr 32/2011 z dnia 18-02-2011 r.
oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/organ wydający, nr decyzji, data wydania :
 • ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY / Decyzja nr 10 z dnia 13.07.2018 r.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników. W dniu 26.08.2010 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg CARTESIUS XL-MT PB/01, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi(Dz. U. Nr 180, poz. 1325). Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze. Czerwionka-Leszczyny, 20.11.2023r.

Strona Facebook
Czerwionka

Strona Facebook
Dębieńsko

Strona Facebook
Kamień

Logo MEDIPOZ

NZOZ MEDIPOZ to renomowany ośrodek zdrowia w Czerwionka-Leszczyny, oferujący kompleksową opiekę medyczną. Zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczne poradnie, rehabilitację i diagnostykę. Zespół składa się z doświadczonych lekarzy i personelu medycznego, dążących do zapewnienia najlepszej opieki pacjentom. NZOZ MEDIPOZ jest zaangażowany w dostarczanie wysokiej jakości usług zdrowotnych dla lokalnej społeczności. Głowna placówka znajduje się w Czerwionce- Leszczynach, natomiast w Dębieńsku oraz w Rybniku Kamieniu działają Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

DANE KONTAKTOWE

"MEDIPOZ" Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 36C, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
NIP: 642-27-43-235, REGON: 277642028

SZYBKIE LINKI

 • POZ CZERWIONKA
 • POZ DĘBIEŃSKO
 • POZ KAMIEŃ
 • PORADNIE SPECJALISTYCZNE
 • REHABILITACJA
 • DIAGNOSTYKA

REGULAMINY I DOKUMENTY

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • RODO
 • PRAWA PACJENTA
 • INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI
 • DOKUMENTY DO POBRANIA